Säätiö

Historia

Oulun talousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiön juuret juontavat ajalta, kun vuonna 1868 annetun uuden elinkeinolain vaikutuksesta ammattikuntalaitos lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin Oulussa 14.4.1869 kaupungin maistraatin koolle kutsumassa kokouksessa ”Hantverks- och Fabriks-Föreningen I Uleåborg”- niminen, puhtaasti ruotsinkielinen yhdistys. Vuonna 1876 yhdistyksen nimi päätettiin muuttaa muotoon ”Industriföreningen i Uleåborg”, mikä epävirallisen järjestyssääntöjen suomennoksen mukaan kuului ”Teollisuusyhtiö Oulussa”. Kun 31.3.1879 annettiin uusi elinkeinoasetus, päätettiin 1880 taas uusia säännöt sen vaatimusten mukaisiksi sekä tehdä ne suomen kielelle. Silloin järjestön nimi sai muodon ”Oulun Teollisuusyhdistys”. Säännöt astuivat voimaan 29.1.1881 Oulun läänin kuvernöörin päätöksellä, uusittiin rakenteellisesti ja kielellisestikin vanhentuneina yhdistyksen kokouksessa 3.1.1922 ja vahvistettiin Oulun lääninkansliassa 27.5.1922. Yhdistyksen nimeä ei muutettu.

Toisen maailmansodan jälkeen eli 14.11.1947 säännöt taas uusittiin, mutta yhdistyksen nimi säilyi sellaisenaan, kunnes ns. pakollisesta elinkeinoyhdistyksistä annetun lain mukaisesti tämänkin yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.1954 ja seuraajaksi perustettiin uusi, vapaaehtoinen yhdistys joka sai nimen ”Oulun Käsi- ja pienteollisuusyhdistys”. 28.11.1985 Vaalikokous päätti yksimielisesti nimen muuttamisesta muotoon Oulun Pienteollisuusliitto ry.

1997 Oulun Pienteollisuusliitto perusti Oulun talousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiön jatkamaan toimintaansa kädentaitajien perinteiden vaalimiseksi. Yrittäjäjärjestöt yhdistivät silloin voimavaransa yrittäjyyden edunvalvonnan vahvistamiseksi. Suomen Yrittäjien syntyessä Oulun Pienteollisuusliitto kehotti jäseniään liittymään oman paikkakuntansa yrittäjäyhdistykseen. Kaikki jäsenet tiettävästi myös noudattivat kehotusta.

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää Oulun seudun käsi- ja pienteollisuusyritysten perinteiden sekä ammatillisen osaamisen säilymistä ja edelleen kehittymistä.

Osaamisen tunnistaminen on noussut tärkeään rooliin, kun muuttuvassa yhteiskunnassa ammattialojen monimuotoisuus kehittyy sisältäen kuitenkin kädentaitoihin verrattavaa erityistaitoa.

Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.