Stipendit

Stipendien jakoperusteet

Oulun talousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiö jakaa vuosittain stipendejä osana toimintaansa, edistää Oulun seudun käsi- ja pienteollisuusyritysten perinteiden sekä ammatillisen osaamisen säilymistä ja edelleen kehittymistä.

Perusteina, jotka puoltavat stipendin saamista ovat:

•oman ammattiosaamisen ja alansa kunnioittaminen ( ammattiylpeys )

•hyvä kehittyminen omalla osaamisalueellaan

•positiivisen ilmapiirin luonti ja ylläpito

•muiden huomioonottaminen

•hyvät omaehtoisen toiminnat vahvuudet, yrittäjämäinen tapa toimia

•myönteinen suhtautuminen yrittämiseen

Suosittelijana ja perusteiden kirjaajana on yleensä ohjaava opettaja.

Pääasiassa stipendien kohderyhmä on ammattiin valmistavista oppilaitoksista valmistuvat, jäljempänä luetelluista toimialoista, valmistavat oppilaat. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää stipendejä myös muille tahoille samoilla perusteilla.